Knjige

knjige, zborniki, katalogi razstav in festivalov

Prevod v slovenščino iz angleškega izvirnika. 

Maska, 2024

Prevod knjige Življenje umetnosti: prečne črte skrbi v angleščino. V pripravi na izdajo.

Prevod prispevkov v slovenščino

Brezplačna eknjiga

Inštitut za novejšo zgodovino, 2023

Katalog razstave, soprevajalec v angleščino, Cukrarna, 2023


Nika Arhar, ur., Within Time, Beyond Time

Zbornik ob deseti obletnici, prevod v angleščino, Nomad Dance Academy Slovenija, 2022


Nika Arhar ur., V času, onkraj časa

Zbornik ob deseti obletnici, prevod v slovenščino, Nomad Dance Academy Slovenija, 2022


Alenka Gregorič, ur., Vračanje pogleda

Katalog razstave, soprevajalec v slovenščino, Cukrarna, 2022

Alenka Gregorič, ur., Returning the Gaze

Katalog razstave, soprevajalec v angleščino, Cukrarna, 2022

Katalog razstave, prevod v angleščino, Cukrarna, 2022

Katalog razstave, prevod v angleščino.

Cukrarna, 2022

Katalog razstave, soprevajalec v angleščino, Mestna galerija, 2021

Alenka Gregorič in Felicitas Thun Hohenstein, ur., Ko gesta postane dogodek = When Gesture Becomes Event

Katalog razstave, soprevajalec v angleščino in slovenščino, Mestna galerija, 2021

Alenka Trebušak, ur., Živi objekt =Living object

Katalog razstave, soprevajalec v angleščino, Mestna galerija, 2020

Avtorji: Marjeta Ciglenečki, Gregor Dražil, Wiktor Komorowski, Bert Winther-Tamaki, Noriaki Sangawa

Prevod v slovenščino: Urban Belina, Aleksandra Jovanovski. Prevod v angleščino: Katja Kosi, Jana Renee Wilcoxen.

MGLC, 2019

KUD Police Dubove, 2016


Ključni pojmi: postkolonialna literatura, afriška sodobna literatura, britanska sodobna literatura, duhovi, predniki, reinkarnacija, magija, revščina, državljanska vojna, pričevanje otroka


Emanat, 2014

Ponatis: Emanat, 2018


Ključni pojmi: anatomija človeka, kineziologija, somatologija, psihosomatika,

strokovna literatura za plesalce, igralce in ostale telesno dejavne profile; študija sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem;

integralni sistem vaj z vizualizacijo anatomskih struktur za odpravo napetosti iz telesa


Univerza v Ljubljani in KUD AAC Zrakogled, 2014

Ključni pojmi: protivojna avtorska slikanica, japonska sodobna literatura, Hirošima, bombardiranje, atomska bomba, izkušnja preživele s perspektive otroka


KUD AAC Zrakogled, 2013


Ključni pojmi: srbska sodobna literatura, fragmentarnost spomina, samorefleksija, otroštvo, Pulj, prepletenost osebnih zgodovin in usod v primežu družbenih sprememb


Društvo 2000 in KUD AAC Zrakogled, 2011


Ključni pojmi: postkolonialna literatura, malteška sodobna literatura, ekologija, tradicija, otoška identiteta, upor proti degradaciji in izkoriščanju


ŠKUC-Lambda, 2011


Ključni pojmi: kvir literatura, sodobna škotska literatura, gejevska literatura, virus HIV, epidemija AIDS-a v 80. letih 20. stol., razkritje spolne identitete, življenje LGBT skupnosti