Daniel Petković: Terra umbilicus

Daniel Petković v Terra umbilicus, foto Nada Žgank Daniel Petković v Terra umbilicus, foto Nada Žgank Daniel Petković v Terra umbilicus, foto Nada Žgank Daniel Petković v Terra umbilicus, foto Nada Žgank
Daniel Petković v Terra umbilicus

Koncept

WE MUST SAVE OURSELVES. No one can do it for us, these deep issues, states of mind, are personal and must be personally addressed. We have to let go, it's going to be beautiful. We have to collapse, to be born again. We have to die. We are all going to die. Anonimni psihonavt, Erowid.org

Avdiovizualni plesni prvenec Terra umbilicus sprevrača norme, raziskuje spremenjena stanja zavesti in deviantne oblike obstoja. V oddaljevanju od izvorne kulture povezuje fragmente svobode, ljubezni, strahu, hedonizma, nemira, gnusa, pripadnosti in destruktivnosti. V preseganju lastnih zmožnosti in omejitev jih sklaplja v uprostorjeno gibalno meditacijo, umeščeno v spremenljivo odzivno vizualno in zvočno okolje, ki pulzira v ritmu abstraktnih šumov in zabrisanih podob.

Terra umbilicus je prostor radikalne svobode in drznosti, je točka kolapsa, je prodor. Gre za procesno hibridno delo, preko katerega dobimo vpogled v edinstvenost in neponovljivost na videz krhkega notranjega sveta posameznika, ki tava v kompleksnosti sodobne družbe in išče svoje središče, poskuša najti davno izgubljeni »popek sveta«.

Concept

WE MUST SAVE OURSELVES. No one can do it for us, these deep issues, states of mind are personal and must be personally addressed. We have to let go, it's going to be beautiful. We have to collapse, to be born again. We have to die. We are all going to die. Anonymous psychonaut, Erowid.org

Audio-visual dance performance Terra umbilicus subverts the norms, it explores altered states of consciousness and deviant forms of existence. Moving away from the original culture, it brings together fragments of freedom, love, anxiety, hedonism, restlessness, disgust, belonging, and destruction. Exceeding own potential and limitations, it integrates them in a spatialized movement meditation, placed within a changeable and responsive visual and audio environment that pulsates in the rhythm of abstract noise and blurred images.


Terra umbilicus is a space of radical freedom and audacity, a point of collapse, a perturbation. This process-based hybrid performance offers a glimpse of the uniqueness of a seemingly fragile inner world of the individual who is wandering the complexities of the modern society in search of his centre, trying to find the long-lost “navel of the world”.

Avtorji in izvajalci
Koncept in izvedba: Daniel Petković
Scenarij, generativna video okolja, scenografija: Urban Belina
Glasba: Evano
Oblikovanje svetlobe in tehnično vodstvo: Janko Oven
Svetovanje in pomoč pri kostumu: Andreja Kovač (SMG)
Grafično oblikovanje: Gaja Madžarevič
Prevodi: Katja Kosi
Fotografija: Nada Žgank
Izvršna produkcija: Sabina Potočki
Produkcija
Emanat
Partner: Slovensko mladinsko gledališče
S pomočjo: JSKD / Nina Meško, KUD Leyli in KUD AAC Zrakogled
Finančna podpora
Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana
Zahvala
Zahvaljujemo se ekipi SMG, Maji Delak, Saški Rakef, Nini Meško, Stani Petković, Martinu Marušiču, Sari Jelen in Žigi Kranjcu.
Seznam ponovitev
 • büro für tanz I theater I produktionen in FORUM KUNST kulturinitiative, ART SPACE stift millstatt, Stift-Millstat, AT, 08. 10. 2016
 • Festival Kalejdoskop, Layerjeva hiša – stolp Škrlovec, Kranj, SI, 05. 06. 2016
 • Slovensko mladinsko gledališče, Stara pošta, Ljubljana, SI, 29. 09. 2015
 • Slovensko mladinsko gledališče, Stara pošta, Ljubljana, SI, 28. 09. 2015
 • Slovensko mladinsko gledališče, Stara pošta, Ljubljana, SI, 10. 07. 2015
 • Slovensko mladinsko gledališče, Stara pošta, Ljubljana, SI, 09. 07. 2015
 • Slovensko mladinsko gledališče, Stara pošta, Ljubljana, SI, 08. 07. 2015 – premiera
 • Medijski odzivi
 • Gefangen im Bild (Ujet v sliki), Andrea K. Schlehwein, büro für tanz I theater I produktionen, 10. 10. 2016
 • Popek sveta za svoj rojstni dan, Daliborka Podboj, Parada plesa, 25. 07. 2015
 • Dizajnerski popek, Ana Schnabl, Dnevnik, 14. 07. 2015
 • Raziskovanje človeških stanj v avdiovizualnem svetišču, Nika Arhar, MMC RTVSLO, 08. 07. 2015
 • Popek sveta v Reporterju, 13. 07. 2015
 • Kalejdoskop plesnega vesolja, Samo Lesjak, Gorenjski glas, 24. 06. 2016
 • Napoved v reviji Narobe

 • Prostor radikalne svobode in drznosti, Mladina
 • Intervju z Danielom Petkovićem, Parada plesa
 • Profil v Glossu
 • Terra umbilicus, Die Brücke, 2. 10. 2016
 • Junger Tanz aus Slowenien" war zu Gast in Millstatt, Der Millstätter, 15. 10. 2016